var str00="http://www.hyfanyi.com.cn/blog/"; var str01="名称或邮箱不能为空"; var str02="名称或邮箱格式不对"; var str03="留言不能为空或过长"; var str06="显示UBB表情>>"; var intMaxLen="1000"; var strBatchView=""; var strBatchInculde=""; var strBatchCount="";

淮阴翻译日记

淮阴翻译行业交流,谢谢您的参与使用

淮阴--如何学好英语

       很多人都以为记住一些常用的语文、数学、科学的单词,就可以算作把握了学科英语。而事实上,这是一种过错的认知,只记“学科单词”不是学科英语。英语单词的把握,进而语句的学习,其实仍是“英汉互译”的思想方法,在孩子的大脑中,没有树立一种用“英语想英语、用英语表达英语”的习气,只能算是传统英汉互译教育的一种翻版。   学科英语是在浸入式的英语环境中,用英语作为去...
分页:[«] 1[»]

日历

Powered By Z-Blog 1.7 Laputa Build 70216

Copyright hyfanyi.com.cn. Some Rights Reserved.

try{ var elScript = document.createElement("script"); elScript.setAttribute("language", "JavaScript"); elScript.setAttribute("src", "http://www.hyfanyi.com.cn/blog/function/c_html_js.asp?act=batch"+unescape("%26")+"view=" + escape(strBatchView)+unescape("%26")+"inculde=" + escape(strBatchInculde)+unescape("%26")+"count=" + escape(strBatchCount)); document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(elScript); } catch(e){};