var str00="http://www.hyfanyi.com.cn/blog/"; var str01="名称或邮箱不能为空"; var str02="名称或邮箱格式不对"; var str03="留言不能为空或过长"; var str06="显示UBB表情>>"; var intMaxLen="1000"; var strBatchView=""; var strBatchInculde=""; var strBatchCount="";

淮阴翻译日记

淮阴翻译行业交流,谢谢您的参与使用

英语等级考试十二日起报名

本报讯(特约通讯员 思媛 记者 钱滢瓅)2009年下半年全国英语等级考试(PETS)将于本月12日起接受报名。考生不受年龄、学历、地域及职业的限制(义务教育阶段学生暂不受理)。 2009年下半年考试定于9月12-13日举行,考试级别为一级、二级、三级、四级。 ...
分页:[«] 1[»]

日历

Powered By Z-Blog 1.7 Laputa Build 70216

Copyright hyfanyi.com.cn. Some Rights Reserved.

try{ var elScript = document.createElement("script"); elScript.setAttribute("language", "JavaScript"); elScript.setAttribute("src", "http://www.hyfanyi.com.cn/blog/function/c_html_js.asp?act=batch"+unescape("%26")+"view=" + escape(strBatchView)+unescape("%26")+"inculde=" + escape(strBatchInculde)+unescape("%26")+"count=" + escape(strBatchCount)); document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(elScript); } catch(e){};